Veleposlaništvo RS Rim /Konzularne zadeve /Izdaja osebne izkaznice /

Vloga za izdajo osebne izkaznice

Od 1.3.2013 je na Veleposlaništvu Republike Slovenije v Rimu možno vložiti vlogo za izdajo osebne izkaznice.

Stranka mora vlogo vložiti osebno, pri čemer za državljana, mlajšega od 18 let oziroma državljana, ki ni poslovno sposoben, vlogo vloži njegov zakoniti zastopnik. Ob vložitvi vloge se preveri istovetnost stranke oziroma zakonitega zastopnika. Ob vložitvi vloge mora biti navzoč tudi otrok, za katerega zakoniti zastopnik vloži vlogo za izdajo osebne izkaznice, če je otrok že dopolnil 8 let. Stranka mora vlogi priložiti ustrezno fotografijo velikosti 3,5 cm x 4,5 cm kot je določeno v 8. členu Pravilnika o izvrševanju Zakona o osebni izkaznici (Ur. l. RS, št. 68/2008: http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200868&stevilka=2976).

Konzularne takse za izdajo osebne izkaznice znašajo:
- za osebno izkaznico z veljavnostjo do 10 let 70,00 EUR + 6,00 EUR za vlogo, skupaj 76,00 EUR,
- za osebno izkaznico z veljavnostjo 5 let 54,00 EUR + 6,00 EUR za vlogo, skupaj 60,00 EUR,
- za osebno izkaznico z veljavnostjo 3 leta 38,00 EUR + 6,00 EUR za vlogo, skupaj 44,00 EUR,
- za osebno izkaznico z veljavnostjo 1 leta 31,00 EUR + 6,00 EUR za vlogo, skupaj 37,00 EUR.