Veleposlaništvo RS Rim /Konzularne zadeve /Sklenitev zakonske oz. partnerske zveze v tujini /

Sklenitev zakonske oziroma partnerske zveze v Italiji

Državljani Republike Slovenije, ki sklepajo zakonsko ali partnersko zvezo v tujini,  potrebujejo potrdilo "nulla osta", ki ga izda veleposlaništvo Republike Slovenije - t.j. potrdilo, da ni zadržkov za sklenitev zakonske oz partnerske zveze.


Za izdajo potrdila je veleposlaništvu potrebno predložiti:

a) vlogo - OBRAZEC ;      
b) potrdilo upravne enote o samskem stanu (izvirnik) za oba zakonca oz partnerja, če sta državljana Republike Slovenije;
c) osebni dokument obeh bodočih zakoncev oz partnerjev (osebna izkaznica ali potni list), iz katerih so razvidni državljanstvo in osebni podatki;
č.) izpisek iz rojstne matične knjige (izvirnik) za slovenskega državljana;
d) če slovenski državljan ni polnoleten, mora predložiti tudi potrdilo CDS, da lahko sklene zakonsko zvezo (predčasna opravilna sposobnost);
e) poravnati konzularno takso v znesku 38,00 € (možno je nakazilo na transakcijski račun Veleposlaništva
Republike Slovenije v Rimu IBAN: IT22M0521603229000000015075, BIC: BPCVIT2S (Credito Valtellinese SC, Via San Pio X 6/10, 00193 Roma),  z navedbo namena nakazila »Ime Priimek – nulla osta poroka«).
Po izdaji dokumenta »nulla osta« vam bo veleposlaništvo vrnilo izvirnike dokumentov (z izjemo vloge), ki so bili dostavljeni v postopku njegove izdaje.