Veleposlaništvo RS Rim /Konzularne zadeve /Sprememba stalnega / začasnega prebivališča /

Sprememba stalnega / začasnega prebivališča

V skladu z določbami Zakona o prijavi prebivališča (http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r06/predpis_ZAKO1596.html) mora državljan RS, ki se namerava za stalno izseliti z območja Republike Slovenije, pred odselitvijo odjaviti stalno prebivališče pri pristojnem organu (upravni enoti ali notranji organizacijski enoti za upravne notranje zadeve) in navesti točen naslov v tujini (država, kraj, ulica z navedbo hišne številke in poštna številka). Če tega podatka ob odjavi ne ve v celoti, ga lahko sporoči kadar koli pozneje. Točen naslov v tujini je pomemben zaradi izvrševanja volilne pravice, saj se vsakega državljana, ki se stalno odseli z območja RS, po uradni dolžnosti vpiše v evidenco volilne pravice državljanov RS. Točen naslov v tujini je tudi jamstvo, da bo volivec, ki bo želel glasovati po pošti, prejel volilno gradivo pravočasno na pravi naslov.

Zakon omogoča tudi prijavo začasnega odhoda z območja RS, in sicer kadar namerava posameznik odpotovati z območja RS za več kot tri mesece. Zakon sicer ne opredeljuje trajanja začasne odsotnosti, vendar se smiselno uporablja definicija stalnega prebivališča iz 3. člena Zakona o prijavi prebivališča. Tudi v tem primeru mora posameznik, preden odpotuje, odhod prijaviti pristojnemu organu in navesti točen naslov začasnega prebivališča v tujini. Ko pa se iz tujine vrne za več kot 60 dni ali z namenom, da bo tukaj stalno prebival, mora pristojnemu organu prijaviti svojo vrnitev v osmih dneh po prihodu.