Veleposlaništvo RS Rim /Konzularne zadeve /Prenos posmrtnih ostankov in izdaja posmrtnega potnega lista /

Prenos posmrtnih ostankov in izdaja posmrtnega potnega lista

Za izdajo posmrtnega potnega lista za prevoz posmrtnih ostankov v Republiko Slovenijo je potrebna naslednja dokumentacija:
• potni list umrlega,
•  izpisek iz matične knjige umrlih,
• potrdilo zdravnika o vzroku smrti (za žaro ni nujno),
• dovoljenje (posmrtni potni list) pristojnega organa države, v kateri je nastopila smrt, za prevoz posmrtnih ostankov v tujino,
• potrdilo o upepelitvi (v primeru upepelitve),
• potrdilo oziroma dovoljenje uprave pokopališča v RS v kraju, kjer se bo opravil pokop ali hramba žare (samo pri prevozu posmrtnih ostankov tujega državljana),
• navedba registracije in tipa vozila, ki bo prevažal posmrtne ostanke,
• navedba kraja prehoda državne meje.