Veleposlaništvo RS Rim /O veleposlaništvu /Osebje /

Osebje

Politični oddelek

dr. Martina Skok
pooblaščena ministrica
T: (+) 39 06 454 31 160
F: (+) 39 06 455 46 183
E-naslov: sloembassy.rome(at)gov.si ali martina.skok(at)gov.si

Tina Kokalj
pooblaščena ministrica
T: (+) 39 06 454 31 160
F: (+) 39 06 455 46 183
E-naslov: sloembassy.rome(at)gov.si ali  tina.kokalj(at)gov.si

Gospodarski oddelek

Katja Cimperšek
pooblaščena ministrica
T: (+) 39 06 454 31 160
F: (+) 39 06 455 46 183
E-naslov: sloembassy.rome(at)gov.si ali katja.cimpersek(at)gov.si

Konzularni oddelek

Gregor Frank
minister svetovalec

T: (+) 39 06 454 31 160
F: (+) 39 06 455 46 183
E-naslov: sloembassy.rome(at)gov.si ali gregor.frank(at)gov.si
Uradne ure: ponedeljek (09.30-12.30 ura), sreda (09.30-12.30; 13.30-15.30 ura), četrtek (09.30-12.30 ura) - razen ob italijanskih državnih praznikih in na dan državnosti RS, 25. junija.

Obrambni oddelek (obrambni ataše)

Brigadir David Humar 

T: (+) 39 06 454 31 160
F: (+) 39 06 455 46 183
E-naslov: slovenia.defence.rome(at)mors.si

Obrambni ataše je uradni predstavnik Ministrstva za obrambo Republike Slovenije v Italijanski republiki. 

Temeljne naloge vojaških diplomatskih predstavnikov Republike Slovenije so:
• zastopanje interesov države, Ministrstva za obrambo in obrambnih sil Republike Slovenije,
• predstavljanje obrambnih sil Republike Slovenije,
• razvijanje in pospeševanje sodelovanja med obrambnimi ministrstvi in obrambnimi silami,
• spremljanje stanja in razvoja obrambnih sil ter obrambne in varnostne politike v državah akreditacije.
Povezave:
• Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije
• Slovenska vojska
• Ministrstvo za Obrambo Italijanske republike

Mednarodne organizacije iz sistema Združenih narodov s sedežem v Rimu

dr. Blaža Nahtigal 

svetovalka

Namestnica stalnega predstavnika za FAO in WFP
T: (+) 39 06 454 31 160
F: (+) 39 06 455 46 183

E-naslov: sloembassy.rome@gov.si ali blaza.nahtigal(at)gov.si

Administrativni center

Helena Erman
korespondent ataše VII 
T: (+) 39 06 454 31 171
F: (+) 39 06 455 46 183
E-naslov: sloembassy.rome(at)gov.si ali helena5.erman(at)gov.si


Tajništvo

Mojca Bogataj

asistenka veleposlanika

T: (+) 39 06 454 31 161
F: (+) 39 06 455 46 183
E-naslov: sloembassy.rome(at)gov.si ali m.bogataj@gov.si