Veleposlaništvo RS Rim /Politični odnosi  /

Politični odnosi

Glavna politična naloga veleposlaništva je krepitev in poglobitev političnih bilateralnih odnosov med Slovenijo in Italijo ter sodelovanja v okviru EU in drugih mednarodnih organizacij, katerih članici sta.

Odnosi med državama so dobrososedski, partnerski in razvejani. Državi sta razvili visoko raven medsebojnega sodelovanja na številnih področjih. Državi, partnerici v EU in NATO, povezuje skladnost pogledov glede ključnih vprašanj v okviru EU (širitev, Zahodni Balkan, prihodnost EU, idr.).

Vsestransko sodelovanje se odraža v rednem političnem dialogu, pri krepitvi sodelovanja na ključnih področjih (zunanje zadeve, gospodarstvo, okolje, kmetijstvo, šolstvo, idr.) pomembno prispevajo tudi zasedanja Koordinacijskega odbora ministrov med Slovenijo in Italijo. Prav tako dodaten instrument pri povezovanju in krepitvi sodelovanja Slovenije z Avtonomno deželo FJK predstavlja Skupni odbor Slovenija – FJK.

Pomemben vezni člen v odnosih med državama predstavljata obe manjšini.