Veleposlaništvo RS Rim /Gospodarsko sodelovanje /

Gospodarsko sodelovanje

Italija je drugi zunanjetrgovinski partner Slovenije ter tretji partner po obsegu menjave storitev (za Avstrijo in Nemčijo). Italija je peti največji investitor v slovensko gospodarstvo.  Italijanski turisti so že vrsto let na prvem mestu glede na število prihodov in število nočitev tujih gostov v Sloveniji.

Gospodarsko sodelovanje med državama je intenzivno in razvejeno. Pomen italijanskega trga za slovenska podjetja kaže pozitivna rast zunanjetrgovinskih tokov ter stalna rast slovenskega izvoza v Italijo. Zaradi specifične ozemeljske razporeditve gospodarskih dejavnosti v Italiji, ki je povezana z razvitostjo industrije in posameznih gospodarskih dejavnosti ter s tem povezanega povpraševanja, ostaja težišče slovenskega izvoza sever države. Za slovenski izvoz v Italijo je značilno veliko število blagovnih postavk in izvoznikov.

Blagovna menjava

Italija je drugi najpomembnejši trgovinski partner RS (2. mesto na strani izvoza in 2. mesto na strani uvoza).

Po podatkih SURS (Statistični urad Republike Slovenije) je bilateralna blagovna menjava v letu 2017 znašala 7,5 milijard EUR, kar predstavlja povečanje za 17 % v primerjavi z letom 2016. Izvoz iz Slovenije v Italijo je dosegel 3,2 milijarde EUR, kar predstavlja povečanje za 18 % glede na leto 2016. Uvoz iz Italije v Slovenijo je znašal 4,3 milijard EUR, kar predstavlja 16 % več kot leta 2016. Slovenija v blagovni menjavi z Italijo beleži zunanjetrgovinski primanjkljaj, ki je v letu 2017 znašal 1,1 milijardo EUR.

Obseg bilateralne menjave med Slovenijo in Italijo predstavlja 13,5 % celotne blagovne menjave Slovenije v letu 2017, 11,5 % celotnega slovenskega izvoza in 15,7 % celotnega slovenskega uvoza.

Pozitiven trend se nadaljuje tudi v letu 2018. Po začasnih podatkih SURS, je blagovna menjava v prvih šestih mesecih 2018 dosegla vrednost 4,1 milijard EUR, kar predstavlja povečanje za 7 % v primerjavi z enakim obdobjem leta poprej. Vrednost izvoza je znašala 1,8 milijarde EUR (+12 %), vrednost uvoza pa 2,3 milijard EUR (+3 %).

Struktura izvoza iz Slovenije v Italijo v letu 2017 (vir: SURS): mineralna goriva in olja, proizvodi njihove destilacije, bituminozne snovi in mineralni voski (12%), vozila ter njihovi deli in pribor (10%), les in lesni izdelki (8%), železo in jeklo (8%), plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume (7%), električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodukcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke (7%).

Struktura uvoza iz Italije v Slovenijo v letu 2017 (vir: SURS): mineralna goriva in olja (16%), vozila ter njihovi deli in pribor (12%), kotli, stroji in mehanske naprave ter njihovi deli (10%), železo in jeklo (8%), plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas (6%), električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodukcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke (6%).

V letu 2017 je po začasnih podatkih SURS v Italijo izvažalo 2.014 slovenskih podjetij, uvažalo pa 5.165 slovenskih podjetij.

Dvostranski pretok naložb

Italijanske neposredne naložbe v Sloveniji so po podatkih Banke Slovenije konec leta 2017 znašale 1,129 milijarde EUR, kar predstavlja zmanjšanje za 1,5 % glede na leto 2016 (vrednost naložb konec leta 2016 je bila 1, 146 milijard EUR). Italija je bila konec leta 2017 peta najpomembnejša investitorica v Sloveniji. Italijanske naložbe v Sloveniji predstavljajo 8,2 % vseh tujih neposrednih naložb v Sloveniji.

Naložbe slovenskih podjetij v Italiji so po podatkih Banke Slovenije konec leta 2017 znašale 104 milijone EUR, kar predstavlja povečanje za 38 % glede na slovenske naložbe v Italiji v letu 2016 in predstavljajo 1,7 % slovenskih neposrednih naložb v tujini.

Možnosti za sodelovanje slovenskih podjetij v razpisih World Food Programme (WFP) s sedežem v Rimu

Za slovenska podjetja je koristen vir informacij brošura WFP “Doing Business with the United Nations World Food Programme (Food, Goods and Services)”, ki vsebuje informacije glede načina ponudbe prehrambenih izdelkov, blaga in storitev organizaciji WFP (prehrambeni in blagovno-storitveni veji). Pojasnjuje tudi, kaj WFP kupuje, kako izbira dobavitelje in kaj od njih pričakuje. Več informacij kako lahko slovenska podjetja sodelujejo dobite tukaj.

Možnosti za slovenska podjetja za sodelovanje v razpisih FAO

Sistem nabav pri Organizacija za prehrano in kmetijstvo (FAO) je organiziran tako, da ne objavlja razpisov, ampak se glede na posamezne projekte posameznih regionalnih centrov Center za javna naročila (CSAP) sam neposredno obrne na dobavitelje (»vendors«) in jih pozove k ponudbi natančno specificiranega blaga oz. storitev. Več informacij objavljamo tukaj.

Priročnik za slovenska podjetja z naslovom »Poslovati v Italiji«

Veleposlaništvo RS v Italiji je v sodelovanju s Slovenskim deželnim gospodarskim združenjem iz Trsta pripravilo priročnik z naslovom »Poslovati v Italiji«. Gre za gradivo, ki bo služilo kot pomoč predvsem tistim slovenskim podjetjem, ki prvič vstopajo na italijansko tržišče. Priročnik podrobno navaja zakonodajne predpise pri ustanavljanju podjetij, davčne obveznosti in oblike obveznega zavarovanja. Vključuje tudi področje mobilnosti delovne sile, varnosti pri delu, obveznosti glede varovanja okolja in področje izvajanja gradbenih storitev.

 
Koristne povezave v RS

Vlada RS - http://www.vlada.si
Ministrstvo za gospodarstvo - http://www.mg.gov.si
Ministrstvo za finance - http://www.mf.gov.si
Davčna uprava RS - http://www.durs.gov.si
Carinska uprava RS - http://www.carina.gov.si
Urad RS za varstvo konkurence - http://www.uvk.gov.si
Urad za makroekonomske analize in razvoj - http://www.umar.gov.si
Javna agencija za podjetništvo in tuje investicije (JAPTI) - http://www.japti.si
SPIRIT – Izvozno okno  - http://www.izvoznookno.si
SPIRIT – Invest Slovenia - http://www.investslovenia.org
Gospodarska zbornica Slovenije - http://www.gzs.si
Podatkovna baza slovenskih izvoznikov - http://www.sloexport.si
Obrtna zbornica Slovenije – Portal slovenske obrti - http://www.ozs.si
Statistični urad RS - http://www.stat.si
Slovenska turistična organizacija - http://www.slovenia.info
Banka Slovenije - http://www.bsi.si
Združenje bank Slovenije - http://www.zbs-giz.si
Slovenska izvozna in razvojna banka - http://www.sid.si
Ljubljanska borza vrednostnih papirjev - http://www.ljse.si
Doing Business in Slovenia - http://poslovniportal.si/Doing_Business_Slovenia.php

Koristne povezave v Italiji

Podatkovne zbirke o italijanskih podjetjih
http://www.registroimprese.it/dama/comc/navcom?cl=IT
http://auriga.ice.it/opportunitaaffari/offertaitaliana/web_new/Visualizza11.asp?pagina=PreparaRicercaAttivita.asp
http://www.italtrade.com/countries/links/links61.htm
http://www.federexportonline.it
http://www.d4bmarketing.it

Bančništvo in finance
Banka Italije - http://www.bancaditalia.it
Združenje italijanskih bank - http://www.abi.it
Medbančni sklad za varstvo depozitov - http://www.fitd.it
Nacionalno zavarovalniško združenje - http://www.ania.it
Seznam italijanskih zavarovalnic - http://www.ania.it/COMPAGNIE_E_LINK/Elenco.html
Borza vrednostnih papirjev Milano - http://www.borsaitaliana.it

Inštituti in raziskovalne ustanove
ISTAT – Italijanski nacionalni statistični inštitut - http://www.istat.it
ICE – Italijanski inštitut za zunanjo trgovino - http://www.ice.gov.it
INEA – Nacionalni inštitut za agrarno ekonomijo - http://www.inea.it
INVITALIA – Nacionalna agencija za spodbujanje investicij in razvoja podjetništva (nekdanji »Sviluppo Italia«) - http://www.invitalia.it
SIMEST – Nacionalna družba za podjetja v tujini - http://www.simest.it
SACE – Skupina za zavarovanje mednarodnega poslovanja, kreditov in investicij 
http://www.sace.it 
Nacionalni inštitut za promocijo industrije (IPI) - http://www.ipi.it
REF – Ricerce per l'economia e la finanza - http://www.ref-online.it .
Industrijska in poslovna združenja
Konfederacija italijanske industrije – CONFINDUSTRIA - http://www.confindustria.it
Italijanske gospodarske zbornice – UNIONCAMERE - http://www.unioncamere.it
Italijansko združenje za zunanjo trgovino – AICE - http://www.aicebiz.com
Konfederacija za obrt ter mala in srednje velika podjetja - http://www.cna.it
Konfederacija za trgovino, turizem in profesionalne storitve - http://www.confcommercio.it
Konfederacija za transport in logistiko - http://www.confetra.com
Združenje italijanske mehanske industrije (ANIMA) - http://www.anima-it.com
Združenje italijanske mesno predelovalne industrije (Assocarni) - http://www.assocarni.it
Nacionalno združenje živilske industrije (Federalimentare) - http://www.federalimentare.it
Nacionalno združenje podjetij na področju ribištva in ribje predelovalne industrije (Federpesca) - http://www.federpesca.net

Javna naročila
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/main/impresa/strumenti/tutti.jsp?orderBy=pubblicazione&sort=desc&pagina=1&__element=paginazione
(Zelena številka za informacije: 800 90 62 27)
Koledar sejemskih prireditev v Italiji – www.aefi.it
Raziskovalne institucije v Italiji - http://www.ricercaitaliana.it/enti_chifaricerca.htm
Združenje inštitutov za raziskavo trga in socialo- http://www.assirm.it/index.php?m1=Home
Konfederacije v Italiji - http://www.associaticonfcommercio.it