Veleposlaništvo RS Rim /Mednarodne organizacije iz sistema Združenih narodov s sedežem v Rimu /

Mednarodne organizacije iz sistema Združenih narodov s sedežem v Rimu

Mednarodne organizacije iz sistema Združenih narodov s sedežem v Rimu, pri katerih je akreditirano Veleposlaništvo RS:

Organizacija ZN za prehrano in kmetijstvo
(Food and Agricultural Organization of the United Nations – FAO)

FAO Headquarters
Viale delle Terme di Caracalla
00153 Rim
Tel.: (+) 39 06 570 51
Faks: (+) 39 06 570 531 52
E-naslov: FAO-HQ(at)fao.org
Spletna stran: http://www.fao.org/


FAO deluje kot nevtralna institucija v okviru OZN za odpravljanje lakote v svetu. Njen namen je z različnimi ukrepi in metodami pospeševati razvoj kmetijstva, gozdarstva in ribištva predvsem v nerazvitih državah. Aktivnosti FAO obsegajo štiri področja: (1) pretok informacij preko lastne mreže strokovnjakov; (2) izdelava študij kot pomoč pri razvoju kmetijstva, gozdarstva in ribištva ter svetovanje pri planiranju in ukrepih nacionalnih kmetijskih politik; (3) stičišče za organiziranje mednarodnih strokovnih srečanj; (4) upravljanje in razporejanje finančnih sredstev razvitih držav in bank v razvojne projekte prehrane, kmetijstva, gozdarstva in ribištva.

Najvišji organ odločanja je Konferenca držav članic FAO. Sestaja se na dve leti, sprejema poročila o preteklem delu, program dela za naslednji dve leti in dveletni proračun ter izvoli generalnega direktorja FAO. Slovenija je članica Konference FAO od 8. novembra 1993.

Konferenca izvoli Svet FAO; deluje kot triletni izvršilni organ Konference. Običajno se sestaja štirikrat znotraj dveletnega obdobja. Obsega 8 odborov na posameznih področjih delovanja FAO. V obdobju 2005–2007 je bila Slovenija članica Sveta FAO ter petih odborov: Obora za bazične proizvode, Odbora za ribištvo, Odbora za gozdarstvo, Odbora za kmetijstvo in Odbora za prehransko varnost.

Svetovni program ZN za hrano
(United Nations World Food Programme – WFP)

Via C. G. Viola, 68
Parco dei Medici
00148 Rim
Tel.: (+) 39 06 651 31
Faks: (+) 39 06 651 32 840
E-naslov: wfpinfo(at)wfp.org
Spletna stran: http://www.wfp.org

Poslanstvo WFP je zadostiti svetovne potrebe po hrani, spodbujati gospodarski razvoj in dosegati socialno ravnotežje v nerazvitih državah. Pomoči WFP so najpogosteje deležne žrtve naravnih nesreč, razseljeni ljudje, prebivalstvo, ki trpi za lakoto ter ženske, kot žrtve nasilja. Pri aktivnostih v boju proti globalnim problemom lakote in revščine sodeluje WFP z vladami posamezni držav, s komplementarnim sistemom v okviru OZN, s podjetji in z nevladnimi organizacijami. WFP vodi Izvršilni odbor, ki se običajno sestaja štirikrat letno. Sestavlja ga 36 držav članic, med njimi tudi Slovenija.

Možnosti za sodelovanje slovenskih podjetij v razpisih World Food Programme (WFP)

Za slovenska podjetja je koristen vir informacij brošura WFP “Doing Business with the United Nations World Food Programme (Food, Goods and Services)”, ki vsebuje informacije glede načina ponudbe prehrambnih izdelkov, blaga in storitev organizaciji WFP (prehrambni in blagovno-storitveni veji). Pojasnjuje tudi, kaj WFP kupuje, kako izbira dobavitelje in kaj od njih pričakuje.