Veleposlaništvo RS Rim /Novice /
26.04.2011  

INFORMACIJE O REFERENDUMIH 5.6.2011 – VOLIŠČE NA VELEPOSLANIŠTVU RS PRI SVETEM SEDEŽU (VATIKAN)

Državljane Republike Slovenije obveščamo, da bodo dne 5.6.2011 na Veleposlaništvu Republike Slovenije pri Svetem sedežu (Vatikan), Via della Conciliazione 10, 00193, Rim potekalo glasovanje na naknadnih zakonodajnih referendumih o 1.) Zakonu o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno, 2.) Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, 3.) Zakonu o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih.

Na veleposlaništvu RS v Italijanski republiki, Via Leonardo Pisano 10, 00197 Rim NE BO POTEKALO GLASOVANJE, ampak bo organizirano enotno volišče na Veleposlaništvu Republike Slovenije pri Svetem sedežu (Vatikan), Via della Conciliazione 10, 00193, Rim. Prilagamo spletno povezavo do rimskega podjetja za javne prevoze, kjer lahko dobite informacije o najkrajši povezavi z javnim prevozom od vašega doma do volišča: http://www.atac.roma.it/.

 Pošiljamo povezavo do spletne strani Državne volilne komisije (DVK) z informacijami o izvedbi navedenih referendumov: http://www.dvk.gov.si/. Predlagamo, da spremljate spletne strani DVK.

Glasovanje na referendumu je možno na zgoraj navedenem veleposlaništvu, po pošti ali v Republiki Sloveniji (volišča OMNIA). Državljani s stalnim prebivališčem v tujini – izseljenci - bodo na svoj naslov, ki je vpisan v register prebivalstva prejeli obvestilo o poteku referenduma in o možnostih glasovanj.

IZSELJENCI:
Posebej obveščamo, da bo na zgoraj navedenem veleposlaništvu razgrnjen volilni imeniki državljanov Republike Slovenije s stalnim prebivališčem na območju, ki ga pokriva volišče. Državljani, ki so vanj vpisani imajo možnost, da preverijo pravilnost vpisanih podatkov in zahtevajo popravek.

V primeru, da izseljenci želijo glasovati po pošti, morajo najkasneje do 21.5.2011 Državni volilni komisiji vrniti izpolnjeni obrazec (skeniran na rvk(at)gov.si, po faksu na +38614331269 ali po pošti na naslov DVK, Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana): http://www.dvk.gov.si/Junij2011/dokumenti/zahtevek_posta_izseljenci.doc

21.5.2011 je prekluzivni rok, kar pomeni, da velja rok prispetja zahtevka, zapozneli zahtevki se kot prepozni zavržejo.

ZDOMCI:
Na Veleposlaništvu Republike Slovenije v Rimu lahko poleg izseljencev glasujejo tudi državljani Republike Slovenije, ki se začasno nahajajo v tujini. Pri tem morajo najkasneje do 21.5.2011 Državni volilni komisiji vrniti izpolnjen obrazec z zahtevkom za glasovanje po pošti ali na predstavništvu (skeniran na dvk(at)gov.si, po faksu na +38614331269 ali po pošti na naslov DVK, Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana):  http://www.dvk.gov.si/Junij2011/dokumenti/zahtevek_posta_zdomci.doc

21.5.2011 je prekluzivni rok, kar pomeni, da velja rok prispetja zahtevka, zapozneli zahtevki se kot prepozni zavržejo.