Veleposlaništvo RS Rim /Novice /
02.03.2011  

INFORMACIJE O REFERENDUMU 10.4.2011

Državljane Republike Slovenije obveščamo, da bo dne 10.4.2011 na Veleposlaništvu Republike Slovenije v Rimu (Via Leonardo Pisano 10, 00197 Rim) potekalo glasovanje na naknadnem zakonodajnem referendumu o Zakonu o malem delu. Pošiljamo povezavo do spletne strani Državne volilne komisije (DVK) z informacijami o izvedbi navedenega referenduma: http://www.dvk.gov.si/. Predlagamo, da spremljate spletne strani DVK.

Glasovanje na referendumu je možno na veleposlaništvu, po pošti ali v Republiki Sloveniji (volišča OMNIA). Državljane s stalnim prebivališčem v tujini, ki se bodo na dan izvedbe referenduma nahajali v Sloveniji obveščamo, da lahko najkasneje do 3 dni pred izvedbo referenduma posredujejo zahtevek za glasovanje na volišču OMNIA v Sloveniji. Državljani s stalnim prebivališčem v tujini bodo na svoj naslov, ki je vpisan v register prebivalstva prejeli obvestilo o poteku referenduma in o možnostih glasovanj. Glasovnice in volilne karte ne bodo prejeli neposredno, pač pa bosta glasovnica in volilna karta posredovani le tistim volivcem, ki bodo DVK pravočasno posredovali zahtevek za glasovanje po pošti (glej spodaj - izseljenci).

IZSELJENCI:
Posebej obveščamo, da bo na veleposlaništvu razgrnjen volilni imenik državljanov Republike Slovenije s stalnim prebivališčem na območju, ki ga pokriva Veleposlaništvo Republike Slovenije v Rimu. Državljani, ki so vanj vpisani imajo možnost, da preverijo pravilnost vpisanih podatkov in zahtevajo popravek.

V primeru, da izseljenci želijo glasovati po pošti, morajo najkasneje do 26.3.2011 Državni volilni komisiji vrniti izpolnjeni obrazec (skeniran na vri(at)gov.si ali po faksu na +38614331269): http://www.dvk.gov.si/MD2011/dokumenti/zahtevek_obvestilo_posta_izseljenci.pdf

26.3.2011 je prekluzivni rok, kar pomeni, da velja rok prispetja zahtevka, zapozneli zahtevki se kot prepozni zavržejo.

ZDOMCI:
Na Veleposlaništvu Republike Slovenije v Rimu lahko poleg izseljencev glasujejo tudi državljani Republike Slovenije, ki se začasno nahajajo v tujini. Pri tem morajo najkasneje do 26.3.2011 Državni volilni komisiji vrniti izpolnjen obrazec z zahtevkom za glasovanje po pošti ali na predstavništvu (skeniran na vri(at)gov.si ali po faksu na +38614331269):  http://www.dvk.gov.si/MD2011/dokumenti/zahtevek_posta_zdomci.doc

26.3.2011 je prekluzivni rok, kar pomeni, da velja rok prispetja zahtevka, zapozneli zahtevki se kot prepozni zavržejo.