Veleposlaništvo RS Rim /Novice /
12.11.2010  

35. obletnica podpisa Osimskih sporazumov


 
 
 Na današnji dan pred 35 leti so bili v kraju Osimo pri Anconi podpisani sporazumi med Jugoslavijo in Italijo. T.i. Osimski sporazumi obsegajo Pogodbo med Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in Republiko Italijo s prilogami, Sporazum o pospeševanju gospodarskega sodelovanja med Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in Republiko Italijo in Protokol o prosti coni. Po ratifikaciji v parlamentih obeh držav so Osimski sporazumi začeli veljati 2. aprila 1977 z izmenjavo ratifikacijskih listin. Slovenija in Italija sta z izmenjavo not 31. julija 1992 potrdili njihovo nadaljnjo veljavnost. Osimski sporazumi so tako še vedno ena najpomembnejših in ključnih mednarodnih pogodb med Slovenijo in Italijo.

V času njihovega nastanka so Osimski sporazumi predstavljali enega temeljnih pravnih aktov med Jugoslavijo in Italijo. Rešili so vprašanja, ki so ostala odprta po mirovni konferenci v Parizu leta 1946 – 1947 oziroma po Mirovni pogodbi z Italijo, podpisani 10. februarja 1947. Med njimi je posebnega pomena dokončna ureditev poteka državne meje. Pomembna okoliščina za dokončno ureditev meje je bil sprejem Listine o varnosti in sodelovanju v Evropi, sprejete na konferenci v Helsinkih leta 1975, v kateri je bilo sprejeto načelo o nedotakljivosti obstoječih meja v Evropi. Osimski sporazumi so bili ocenjeni kot prvo neposredno izpolnjevanje teh načel.

Postopna normalizacija odnosov med državama, najprej med Jugoslavijo in Italijo, in zatem vse bolj poglobljeno in razvejano sodelovanje med Slovenijo in Italijo, je ustvarilo okoliščine za kasnejši sprejem zaščitnega zakona za slovensko manjšino v Italiji (Zakon št. 38/01).

Sporazumi so ustvarili trdno osnovo za višjo stopnjo sodelovanja med sosednjima državama. Njihov pomen in aktualnost se vedno znova izkazuje tudi v zelo konkretnih dosežkih, izjemno pomembnih predvsem za prebivalce v obmejnem prostoru. Na osnovi določb Osimskih sporazumov so bili uresničeni številni projekti, ki so zelo konkretno prispevali k razvoju obmejnih območij in k poglabljanju medčloveških odnosov. Tako letos obeležujemo tudi 25. obletnico izgradnje t.i. Sabotinske ceste – fizične povezave med ljudmi in kraji, kar je podlaga za ustvarjanje in razvoj tudi mnogih drugih povezav in sodelovanja.

Za obmejno območje je bil še posebej pomemben Sporazum o pospeševanju gospodarskega sodelovanja med Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in Republiko Italijo, ki je predvideval izgradnjo ceste v Goriških Brdih, izkoriščanje voda Soče, Idrijce in Timava za proizvodnjo električne energije in namakanje, izgradnjo plovne poti Tržič-Gorica-Ljubljana, izgradnjo avtocestnih povezav med Slovenijo in Italijo ter izgradnjo mejnih prehodov, sodelovanje pristanišč severnega Jadrana, razvoj obmejnega sodelovanja ter poglobitev gospodarskega sodelovanja med državama.