Veleposlaništvo RS Rim /Novice /
09.11.2010  

INFORMACIJE O REFERENDUMU 12.12.2010

INFORMACIJE O REFERENDUMU 12.12.2010

Državljane Republike Slovenije obveščamo, da bo dne 12.12.2010 na Veleposlaništvu Republike Slovenije v Rimu (Via Leonardo Pisano 10, 00197 Rim) potekalo glasovanje na naknadnem zakonodajnem referendumu o Zakonu o Radioteleviziji Slovenija. Pošiljamo povezavo do spletne strani Državne volilne komisije (DVK) z informacijami o izvedbi navedenega referenduma. Predlagamo, da spremljate spletne strani DVK.

Izseljenci, ki imajo stalno prebivališče v tujini (izseljenci) in se bodo na dan izvedbe referenduma nahajali v Sloveniji ter bi želeli 12.12.2010 glasovati v Republiki Sloveniji morajo svojo zahtevo za glasovanje v Sloveniji sporočiti DVK ali okrajni volilni komisiji, kjer nameravajo glasovati najkasneje do 9.12.2010: obrazec "volišče zunaj okraja".

IZSELJENCI:
Posebej obveščamo, da bo na veleposlaništvu razgrnjen volilni imenik državljanov Republike Slovenije s stalnim prebivališčem na območju, ki ga pokriva Veleposlaništvo Republike Slovenije v Rimu. Državljani, ki so vanj vpisani imajo možnost, da preverijo pravilnost vpisanih podatkov in zahtevajo popravek.

V primeru, da izseljenci želijo glasovati po pošti, morajo najkasneje do 27.11.2010 Državni volilni komisiji vrniti izpolnjeni obrazec: obrazec "zahtevek obvestilo pošta izseljenci"

27.11.2010 je prekluzivni rok, kar pomeni, da velja rok prispetja zahtevka, zapozneli zahtevki se kot prepozni zavržejo.

ZDOMCI:
Na Veleposlaništvu Republike Slovenije v Rimu lahko poleg izseljencev glasujejo tudi državljani Republike Slovenije, ki se začasno nahajajo v tujini (npr. predstavniki Slovenske vojske in Policije v tujini, predstavniki gospodarskih družb, študentje in drugi). Pri tem morajo najkasneje do 27.11.2010 Državni volilni komisiji vrniti izpolnjen obrazec z zahtevkom za glasovanje po pošti ali na predstavništvu:  obrazec "zahtevek pošta zdomci"

27.11.2010 je prekluzivni rok, kar pomeni, da velja rok prispetja zahtevka, zapozneli zahtevki se kot prepozni zavržejo.