Veleposlaništvo RS Rim /Novice /
09.06.2020  

Najpogostejša vprašanja in odgovori glede prehajanja meje

Objavljamo najpogostejša vprašanja in odgovore o odloku o prehajanju meje, posodobljena 9. junija 2020.

Kdo lahko vstopi v Slovenijo brez omejitev in karantene?
Če prihajate iz držav članic Evropske unije oziroma držav članic schengenskega območja, ne glede na to ali so te države uvrščene na seznam epidemiološko varnih držav, lahko v Slovenijo brez omejitev in karantene vstopite:
• državljani Slovenije,
• tujci s stalnim ali začasnim prebivališčem v Sloveniji.
Brez omejitev in karantene boste lahko (ne glede na državljanstvo in bivališče) vstopili, če:
• sodite med izjeme v 10. členu odloka,
• imate stalno ali začasno prebivališče v državi na seznamu epidemiološko varnih držav in prihajate iz teh držav.


Izjemoma lahko (ne glede na državljanstvo in bivališče) brez omejitev in karantene v Slovenijo vstopite iz Severne Makedonije, če sodite med štiri izjeme v 10. členu odloka (3., 4., 5. in 6. točka). Z izjemo že navedenih štirih točk iz 10. člena odloka bo ob vstopu v Slovenijo vedno odrejena 14-dnevna karantena za vse, ki imajo stalno ali začasno prebivališče v Republiki Severna Makedonija, ne glede na to, iz katere države prihajajo.


14-dnevna karantena se odredi osebi, ki vstopa v Slovenijo in ima stalno ali začasno prebivališče v državah, ki niso na seznamu ali administrativnih enot teh držav ali prihaja iz teh držav, razen, če sodijo med katero izmed izjem v 10. členu odloka.


Živim v Srbiji in imam srbsko državljanstvo, v Slovenijo bi prišla obiskat sina. Ali lahko vstopim v Slovenijo brez karantene? Karantena je obvezna za osebo, ki vstopa v Slovenijo in ima stalno ali začasno prebivališče v državah, ki niso na seznamu epidemiološko varnih držav ali pa v Slovenijo prihaja iz teh držav. Karantena ni odrejena, ko gre za izjeme, določene v 10. členu odloka. V konkretnem primeru gre za izjemo iz 12. točke 10. člena. Karantena ne bo odrejena, če se boste vrnili čez mejo v 24 urah po vstopu.

V BiH sem obiskal starše, v Sloveniji imam sicer stalno bivališče in tudi slovensko državljanstvo. Ali bom pri vstopu v Slovenijo vseeno dobil karanteno? Odreditev karantene ne velja za državljane Slovenije in tujce s stalnim ali začasnim prebivališčem v  Sloveniji, ki prihajajo iz držav članic Evropske unije oziroma schengenskega območja. Če sodite v katero izmed izjem v 10. členu odloka, vam karantena ne bo odrejena.


Slovenec s stalnim bivališčem v Sloveniji bi odšel v Srbijo. Ali mi bo ob vrnitvi odrejena karantena? Karantena vam bo odrejena, razen če sodite med izjeme v 10. členu odloka.

Ali lahko nizozemski državljan, ki ima rezervacijo turističnega obiska (rezervacijo namestitve na turistični kmetiji), v Slovenijo vstopi brez karantene? Odlok o prehajanju meje, ki velja od 8. junija 2020, ne predvideva več izjeme za osebe s potrjeno rezervacijo nočitve. Osebi bo ob vstopu odrejena karantena, razen, če sodite v katero izmed izjem v 10. členu odloka.


Sem študent iz Severne Makedonije z začasnim prebivališčem v Sloveniji. Mi bo ob vstopu v Slovenijo (zaradi izpita) odrejena karantena? Zaradi poslabšanja epidemioloških razmer v Severni Makedoniji se vsem osebam, ki vstopajo v Slovenijo in prihajajo iz Severne Makedonije ali vstopajo v Slovenijo in imajo stalno ali začasno prebivališče v Severni Makedoniji odredi 14-dnevna karantena, ne glede na državljanstvo ali bivališče.

Izjeme veljajo le za:
- delavce v sektorju mednarodnega prevoza (3. točka 10. člena odloka),
- osebo, ki izvaja prevoz blaga v Slovenijo ali iz nje ter za tovorni promet v tranzitu (4. točka 10. člena odloka),
- osebo, ki potuje v tranzitu čez Slovenijo v drugo državo v 24 urah po vstopu (5. točka 10. člena odloka),
- osebo z diplomatskim potnim listom (6. točka 10. člena odloka).
Ali drži, da morajo zdaj v karanteno vsi, ki pridejo iz tretjih držav, razen v izjemnih primerih? 14-dnevna karantene je obvezna za osebo, ki vstopa v Slovenijo in ima stalno ali začasno prebivališče v državah, ki niso na seznamu epidemiološko varnih držav, ali pa prihaja v Slovenijo iz teh držav. Karantena ni odrejena, ko gre za izjeme, določene v 10. členu odloka.

Iz ZDA prihajam v Slovenijo, kjer imam prijavljeno začasno prebivališče in sem državljan Slovenije. Ali se mi odredi 14 dnevna karantena? Vstop brez omejitev in karantene velja za državljane Slovenije in tujce s stalnim ali začasnim prebivališčem v Sloveniji, ki prihajajo iz držav članic Evropske unije oziroma držav članic schengenskega območja, ne glede na to ali so te države uvrščene na seznam epidemiološko varnih držav. V vašem primeru to ne velja in vam bo ob vstopu odrejena 14-dnevna karantena, razen če sodite v katero izmed izjem v 10. členu odloka.


Državljan Slovenije, ki živim na Švedskem, bi želel poleti priti v Slovenijo. Mi bo ob vstopu odrejena karantena? Če prihajate iz držav članic Evropske unije oziroma držav članic schengenskega območja, ne glede na to ali so te države uvrščene na seznam epidemiološko varnih držav, lahko v Slovenijo brez omejitev in karantene vstopite državljani Slovenije in tujci s stalnim ali začasnim prebivališčem v Sloveniji.
Kdo šteje za ožje družinske člane? Kot ožji družinski člani štejejo: zakonec, zunajzakonski partner, partner iz sklenjene in nesklenjene partnerske zveze in razvezani zakonec in partner, ki mu je s sodno odločbo prisojena preživnina, otrok (zakonski in nezakonski otrok, posvojenec in otrok, ki je z odločbo pristojnega organa nameščen v družino z namenom posvojitve).

Kdo so bližnji sorodniki? Bližnji sorodniki so zakonec, zunajzakonski partner, partner iz sklenjene in nesklenjene partnerske zveze in razvezani zakonec in partner, ki mu je s sodno odločbo prisojena preživnina, otrok (zakonski in nezakonski otrok, posvojenec in otrok, ki je z odločbo pristojnega organa nameščen v družino z namenom posvojitve), pastorek, vnuk, brat, sestra in drug otrok brez staršev (za otroka brez staršev se šteje tudi otrok, ki ima starše, če so starši popolnoma in trajno nezmožni za delo ali, če zaradi drugih okoliščin ne morejo skrbeti za otroka in ga preživljati), starš (oče in mati, zakonec ali zunajzakonski partner očeta oziroma matere ter posvojitelj).