Veleposlaništvo RS Rim /Novice /
31.10.2012  

Zbiranje podpisov za vložitev predloga zakona o štipendiranju

Študentska organizacija Slovenije, Dunajska 51, Ljubljana, je na podlagi Zakona o referendumu in ljudski iniciativi (ZRLI), vložila pobudo volivcem za vložitev predloga Zakona o štipendiranju. 

Zadnji, šestdeseti dan za zbiranje podpisov bo ponedeljek, 24. 12. 2012. V navedenem roku bodo lahko volivci podali podporo na predpisanem obrazcu.

Za zbiranje podpor je pobudnik določil geslo:

»ZA ZAKON O ŠTIPENDIRANJU«

Skladno ZRLI volivec da svojo podporo z vpisom osebnih podatkov na obrazec za podporo volivca, na katerem je navedeno, da daje podporo zahtevi oziroma pobudi za vložitev Predloga zakona o štipendiranju (opcija C). Volivec lahko da svojo podporo s podpisom na predpisanem obrazcu samo enkrat.

V času do 24. 12. 2012 lahko volivci s stalnim ali začasnim prebivališčem v tujini obrazec podpore potrdijo tudi na diplomatskem predstavništvu ali konzulatu Republike Slovenije v tujini.

Volivec izpolni prvi del obrazca in se lastnoročno podpiše pred uradno osebo. Uradna oseba na veleposlaništvu preveri volivčevo identiteto na podlagi vpogleda v osebni dokument in podpis potrdi z lastnoročnim podpisom in žigom diplomatskega predstavništva oz. konzulata. Volivec tako izpolnjen obrazec podpore pošlje pobudniku, ki poskrbi, da se podana podpora zaradi vpisa le-te v računalniško evidenco, pošlje upravni enoti.

Uradna oseba potrjen obrazec vrne volivcu, ki ga nato sam posreduje pobudniku na naslov:

Študentska organizacija Slovenije
Dunajska cesta 51
1000 Ljubljana

Obrazec