Veleposlaništvo RS Rim /Novice /
31.08.2012  

RAZGRNJENI VOLILNI IMENIKI – volitve predsednika Republike Slovenije DNE 11.11.2012 in morebitni drugi krog 2.12.2012 ter možnost podpore posameznemu kandidatu

1.)

Državljane Republike Slovenije obveščamo, da so v prostorih Veleposlaništva RS v Rimu, Via Leonardo Pisano 10, 00197 Rim, razgrnjeni volilni imeniki izseljencev za območje Italije, San Marina, Malte, Tunizije in Libije, kakor jih je sestavil organ, pristojen za vodenje evidence volilne pravice s stanjem na dan 23.8.2012.

Razgrnitev volilnih imenikov traja do 27.10.2012, ogled je možen vsak delovnik od 9.00 do 17.00. V času razgrnitve ima vsak državljan RS pravico pregledovati volilne imenike in zahtevati popravek (če sam ali kdo drug ni vpisan v volilni imenik, če je vpisan nekdo, ki nima volilne pravice, če je vpisana oseba, ki je umrla, če je nepravilno vpisano osebno ime ali drug podatek, ki se nanaša nanj ali na koga drugega). Popravek je mogoče zahtevati ustno ali pisno pri Veleposlaništvu RS v Rimu do 27.10.2012. Informacije o vpisu v volilni imenik lahko volivci dobijo tudi po telefonu (06 809 14 311).

Prav tako državljane Republike Slovenije obveščamo, da so v prostorih Veleposlaništva RS pri Svetem sedežu v Rimu, Via della Conciliazione, 10, 00193, Rim, razgrnjen volilni imenik izseljencev za območje Svetega sedeža, kakor jih je sestavil organ, pristojen za vodenje evidence volilne pravice s stanjem na dan 23.8.2012. Informacije o vpisu v volilni imenik lahko volivci dobijo tudi po telefonu (06 683 30 09).


2.)

Volitve predsednika Republike Slovenije bodo potekale dne 11.11.2012 (prvi krog) in dne 2.12.2012 (morebitni drugi krog). Volišče bo organizirano izključno na Veleposlaništvu Republike Slovenije pri Svetem sedežu, Via della Conciliazione 10, 00193 Rim. Volišče bo odprto od 9.00 do 17.00.

Na veleposlaništvu RS v Italijanski republiki, Via Leonardo Pisano 10, 00197 Rim NE BO POTEKALO GLASOVANJE, ampak bo organizirano enotno volišče na Veleposlaništvu Republike Slovenije pri Svetem sedežu (Vatikan), Via della Conciliazione 10, 00193, Rim. Prilagamo spletno povezavo do rimskega podjetja za javne prevoze, kjer lahko dobite informacije o najkrajši povezavi z javnim prevozom od vašega doma do volišča: http://www.atac.roma.it/.

Pošiljamo povezavo do spletne strani Državne volilne komisije (DVK) z informacijami o izvedbi volitev predsednika Republike Slovenije: http://www.dvk-rs.si/index.php/si/arhiv-predsednika-rs/volitve-predsednika-rs-leto-2012. Predlagamo, da spremljate spletne strani DVK.

A) Prilagamo povezavo do spletne strani DVK z navodili za glasovanje za IZSELJENCE (državljani Slovenije s stalnim prebivališčem v tujini, kjer so navedena tudi volišča v tujini): http://www.dvk-rs.si/files/files/Navodilo_-po-posti-iz-tujine_volilci.popravljeno_1.pdf.

Izseljenci bodo prvo obvestilo o razpisu volitev in možnih načinih uresničevanja volilne pravice prejeli skupaj z volilnim materialom, ki bo vseboval glasovnici in volilni karti za prvi in morebitni drugi krog volitev. DVK je sprejela sklep, da se bodo državljanom s stalnim prebivališčem v državah izven Evrope (Tunizija in Libija, kar se tiče akreditacije Veleposlaništva Republike Slovenije v Rimu) posredovani uradni prazni glasovnici. Ti državljani bodo prejeli obvestilo, dve uradni prazni glasovnici in dve volilni karti. Materialu bo priloženo tudi navodilo in pojasnilo o možnih načinih glasovanja. Tako bodo državljani s prebivališčem izven evropskih držav imeli več časa za posredovanje izpolnjene glasovnice v Slovenijo.

Izseljenci lahko svojo volilno pravico uresničujejo na Veleposlaništvu Republike Slovenije pri Svetem sedežu (glej zgoraj), po pošti ali na volišču OMNIA – volišču v Sloveniji. Za glasovanje po pošti ali veleposlaništvu ne izpolnjujejo in ne pošiljajo nikakršnih zahtev. Če želijo glasovati v Sloveniji na volišču OMNIA, bodo svojo pravico lahko izvrševali le, če bodo pravočasno (najkasneje do 8.11.2012) DVK posredovali obvestilo, da bodo glasovali v Sloveniji: http://www.dvk-rs.si/files/files/Obr03_glasovanje_na_voliscu_izseljenci.pdf.

B) ZDOMCI (državljani z začasnim prebivališčem v tujini) lahko volilno pravico uresničujejo na enem od diplomatskih predstavništev ali konzulatov z odprtim voliščem (Veleposlaništvo Republike Slovenije pri Svetem sedežu – glej zgoraj ali Generalni konzulat Republike Slovenije v Trstu: http://www.trst.konzulat.si/), po pošti ali na volišču v Sloveniji (kjer so vpisani v splošni volilni imenik).

Zdomci, ki želijo glasovati na diplomatskem predstavništvu ali konzulatu z odprtim voliščem ali po pošti morajo svojo namero sporočiti DVK najkasneje do 11.10.2012. Obvestila se posreduje na naslov DVK, Slovenska cesta 54, SI - 1000 Ljubljana ali po faksu na številko 00386 1 43 31 269 ali skenirano na gp.dvk(at)dvk-rs.si. Upoštevala se bodo le tista obvestila, ki bodo na DVK prispela najkasneje 11.10.2012.

Obrazec za ZDOMCE: http://www.dvk-rs.si/files/files/Obr02-PR_glasovanje_po_posti_zdomci_predsednik.pdf

3.)

Državljane obveščamo, da je posameznim kandidatom možno podati podporo volivca (le enkrat in samo za enega kandidata). V tem primeru mora kandidat zbrati podporo najmanj 5.000 volivcev. Dajanje podpore volivcev posameznemu kandidatu poteka najkasneje do vključno 17.10.2012.

Podpis volivca na obrazcu mora potrditi uradna oseba diplomatskega predstavništva ali konzulata Republike Slovenije v tujini. Izpolnjen in potrjen obrazec podpore volivec sam pošlje kandidatu ali njegovemu predstavniku, ki poskrbi, da se podana podpora pošlje pristojnim organom za vodenje evidence volilne pravice za vpis podpore v računalniško evidenco.

Spletna povezava z informacijami glede kandidature za predsednika Republike Slovenije: http://www.dvk-rs.si/index.php/si/strani/kandidiranje.

Spletna povezava z obrazcem za podporo volivca posameznemu kandidatu za predsednika Republike Slovenije: http://www.dvk-rs.si/files/files/ObrP1_podpora_volivca.pdf.