Veleposlaništvo RS Rim /Novice /
14.06.2012  

Zasedanje Sveta Organizacije OZN za prehrano in kmetijstvo (FAO).

Rim, 11. junij - Od 11. do 15. junija poteka v Rimu 144. zasedanje Sveta Organizacije OZN za prehrano in kmetijstvo (FAO). Poleg Udeležujejo se ga predstavniki članic FAO, med katerimi je bilo v vlogi poročevalcev iz regionalnih konferenc tudi nekaj visokih predstavnikov (npr. ministri iz Konga, Vietnama, Azerbajdžana, Argentine, Irak). Svet je v okviru tekočih in načrtovanih aktivnosti organizacije zadolžen za pripravo pregleda in predlogov konferenci v povezavi s strateškim okvirjem in proračunom ter za omogočanje procesa posvetovanja preko regionalnih konferenc in tehničnih odborov.

Uvodnega dela zasedanja, ki se ga je prvič udeležil tudi novoimenovani generalni direktor (GD) Graziano Da Silva, se je udeležil Stalni predstavnik Slovenije pri FAO veleposlanik Mirošič.

Sveta FAO je na zasedanju obravnaval številne teme. Med glavnimi točkami dnevnega reda je bilo Poročilo IPA (Immediate Plan of Action) za l. 2011 in 2012, Struktura in delovanje decentraliziranih pisarn, dopolnila k programu dela in proračuna za l. 2012-13 in dopolnitev strateškega okvirja (Revised Strategic Framework). Slovenija se je glede ključnih tem pridružila skupnim stališčem EU. V sprejetih sklepih je Svet potrdil omenjena poročilo in ostale dokumente na dnevnem redu, ki se navezujejo na program dela in proračun FAO.

Glavne teme so bile obravnavane tudi s strani petih regionalnih konferenc in programskega in finančnega sveta. Generalni direktor je sprožil širši krog konzultacij s posameznimi regijskimi skupinami in posameznimi državami in prejel povratne informacije s strani 130 držav. Od začetka svojega mandata je obiskal 15 držav. Pri svojem delu je GD Da Silva poudaril 5 stebrov: i) transparenten način dela, ii) tesno partnerstvo z ostalimi agencijami UN v Rimu (WFP, IFAD), iii) nadaljevanje na področju reorganizacije FAO »bottom up approach «, iv) decentralizacija organizacije in večja vloga regionalnih uradov, v) pregled strukture človeških virov. Da Silva se zavzema za ponovno vzpostavitev zaupanja v organizaciji. Članice je prosil za zaupanje in za sojenje po opravljenih dejanjih.

FAO je tudi po zamenjavi na vrhu – GD Da Silva vodi  organizacijo od 1. januarja 2012 - v procesu reform. Te so skupaj s pripravo strateških načrtov za prihodnost in finančnimi poročili tudi glavni del 144. zasedanja Sveta. Za članstvo v organizaciji je uradno zaprosil tudi Južni Sudan. FAO spreminja svojo notranjo organizacijo, kjer bo več pozornosti namenjeno regionalnim uradom in delu na terenu. Procesu decentralizacije je namenjena tudi večina sredstev, ki so bila prihranjena v l. 2011. Generalni direktor je predlagal tudi spremembe v notranji organizaciji v Rimu, posebej na področju človeških virov (enakost spolov, komunikacija, transparentnost postopkov itd.).  

Glede predlaganih sprememb je prevladal konsenz, da se s predlaganimi programi varčevanja in reorganizacije nadaljuje, pri tem pa ne sme upasti kakovost dela v sami organizaciji.