Veleposlaništvo RS Rim /Novice /
26.04.2021  

Potrjevanje obrazcev volivcev – VODE NE DAMO

Državni zbor Republike Slovenije je poslal obvestilo, da je pobudnik Gibanje Zdrava družba, Društvo za kakovost zdravja, zanj mag. Gregor Kos, na podlagi Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi, vložil pobudo volivcem za razpis zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah, ki ga je Državni zbor sprejel na seji 30. 3. 2021 (dalje: pobuda).

V postopku obravnave je bilo ugotovljeno, da pobuda izpolnjuje z zakonom določene pogoje, zato je predsednik Državnega zbora določil, da je prvi dan koledarskega roka za zbiranje podpisov volivk in volivcev v podporo zahtevi za razpis zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah, torek, 20. 4. 2021, zadnji, petintrideseti dan za zbiranje podpisov, pa je ponedeljek, 25. 5. 2021.

Skladno s 16.b členom ZRLI da volivec svojo podporo z vpisom osebnih podatkov na obrazec za podporo volivca, na katerem je navedeno, da daje podporo pobudi za vložitev zahteve za zakonodajni referendum.

Osebe, ki med potekom roka za zbiranje podpisov stalno ali začasno prebivajo v tujini, lahko svojo podporo izrazijo tako, da njihov podpis na obrazcu potrdi uradna oseba diplomatskega predstavništva ali konzulata Republike Slovenije v tujini.


Volivec izpolni prvi del obrazca in se lastnoročno podpiše pred uradno osebo. Uradna oseba preveri volivčevo identiteto na podlagi vpogleda v osebni dokument in podpis potrdi z lastnoročnim podpisom in žigom diplomatskega predstavništva ali konzulata Republike Slovenije, na levi strani obrazca (vzporedno s podpisom volivca).

Volivec tako izpolnjen obrazec podpore pošlje na naslov pobudnika:

Gregor Kos

Bevkova ulica 10

1230 Domžale


ki poskrbi, da se podana podpora zaradi vpisa le-te v računalniško evidenco, pošlje upravni enoti.

Ministrstvo za notranje zadeve je za potrebe evidentiranja podpor aktiviralo enotno računalniško šifro 883.

Za zbiranje podpor je pobudnik določil geslo: VODE NE DAMO