Veleposlaništvo RS Rim /Novice /
01.09.2020  

Potrjevanje obrazcev podpor pobudi za vložitev Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o poštnih storitvah

Državni zbor Republike Slovenije je poslal obvestilo, da je Sindikat poštnih delavcev, zanj Saša Gržinić, pooblaščenec (dalje: pobudnik), na podlagi Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi, vložil pobudo volivcem za vložitev Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o poštnih storitvah.

Upoštevaje zakonske omejitve pri določitvi koledarskega roka, v katerem se zbirajo podpisi volivcev, je kot prvi dan roka za zbiranje podpisov volivcev določen torek, 1.9.2020, zadnji šestdeseti dan za zbiranje podpisov pa je petek, 30. 10. 2020. V navedenem roku bodo lahko volivci podali podporo na predpisanih obrazcih. Obrazci in vzorci pravilno izpolnjenih obrazcev so v prilogah.

Skladno s 16.b členom ZRLI da volivec svojo podporo z vpisom osebnih podatkov na obrazec za podporo volivca, na katerem je navedeno, da daje podporo zahtevi oziroma pobudi za vložitev predloga zakona (opcija C). Volivec lahko da svojo podporo s podpisom na predpisanem obrazcu samo enkrat.

Za zbiranje podpor je pobudnik določil geslo: ZA SPREMEMBO ZAKONA O POŠTI.

Osebe, ki med potekom roka za zbiranje podpisov stalno ali začasno prebivajo v tujini, lahko svojo podporo izrazijo tako, da njihov podpis na obrazcu potrdi uradna oseba diplomatskega predstavništva ali konzulata Republike Slovenije v tujini.

Volivec izpolni prvi del obrazca in se lastnoročno podpiše pred uradno osebo. Uradna oseba preveri volivčevo identiteto na podlagi vpogleda v osebni dokument in podpis potrdi z lastnoročnim podpisom in žigom diplomatskega predstavništva ali konzulata Republike Slovenije, na levi strani obrazca (vzporedno s podpisom volivca).

Volivec tako izpolnjen in potrjen obrazec podpore sam pošlje pobudniku na naslov:

Sindikat poštnih delavcev
p. p. 179
6000 Koper

 

Volivec lahko podpiše obrazec tudi preko enotnega državnega portala e-uprava z
varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom. Upravna enota
bo prejela elektronsko podpisan obrazec in na podlagi uradnih evidenc preverila
identiteto volivca.

Predlog zakona je dostopen tu.

Vzorec pravilno izpolnjenega obrazca je dostopen tu.

Obrazec, ki ga izpolni volilec je dostopen tu.