Veleposlaništvo RS Rim /Novice /
22.05.2020  

22. maj - dan slovenske diplomacije / 22 May - Slovenian Diplomacy Day

22. maj - dan slovenske diplomacije

22. maj je Dan slovenske diplomacije, dan, ko se spominjamo včlanitve Slovenije v Organizacijo združenih narodov. Slovenija je s tem korakom stopila na svetovni diplomatski parket in ga v relativno kratkem času nadgradila s članstvom v EU in NATO, nekaj let kasneje pa tudi v OECD. V drugi polovici 2021 bo že drugič predsedovala Svetu EU.

Ministrstvo za zunanje zadeve v skladu z vodilom Strategije zunanje politike "V svetu uveljavljati varnost, blaginjo in ugled Republike Slovenije in njenih ljudi" opravlja številne za državo in državljane pomembne naloge. Slovenija danes tako sedi za vsemi najpomembnejšimi multilateralnimi omizji, je odgovorna zaveznica ter konstruktivna partnerica. Z diplomacijo bogatimo naše bilateralne odnose, skrbimo za svoje nacionalne interese v mednarodni skupnosti ter krepimo svojo prepoznavnost in ugled.

V času aktualne globalne epidemije so se zapirale državne meje, iskali so se nacionalni in globalni odgovori na vprašanje, kako naprej. Tem izzivom je bila slovenska diplomacija kos. Ves čas je proaktivno iskala rešitve za lajšanje čezmejnih transportnih tokov in tudi na ta način skušala čim bolj pomagati slovenskemu gospodarstvu. Enako si prizadeva tudi za odpiranje meja za turistična potovanja v dogovoru z drugimi državami in ob upoštevanju zdravstvenih vidikov.

V začetnih tednih krize je bilo potrebno tudi organizirati repatriacijo številnih slovenskih državljanov, ki so se iz tujine želeli vrniti domov. Slovenska diplomacija se je pri tem ponovno izkazala kot učinkovita organizacija, slovenski diplomati pa kot profesionalni, odgovorni in iznajdljivi, s posluhom za stiske in skrbi sodržavljanov.

                                                                      

Mininistrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije / Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Slovenia

 

22 May - Slovenian Diplomacy Day


To mark Slovenia’s UN membership, Slovenian Diplomacy Day is celebrated on 22 May, as on this day Slovenia entered the global diplomatic arena, relatively soon after that joining the EU and NATO, and later the OECD. In the second half of 2021, the country will hold its second EU Council presidency.
In keeping with the Slovenian foreign policy strategy motto, “Ensuring the security, prosperity and reputation of the Republic of Slovenia and its people”, the Ministry of Foreign Affairs renders a multitude of indispensable services for the country and its citizens. A responsible ally and constructive partner, Slovenia today participates in all major multilateral forums. Diplomacy brings added value to bilateral relations, promotes the national interest in the international community and raises the country’s profile.


As the current pandemic rapidly spread, borders were shut down and national and global responses sought to lead the way forward. The Slovenian diplomacy was able to rise to the challenge. It jumped to the assistance of economic operators by proactively facilitating cross-border transport. In agreement with other countries and in view of public health aspects, it is now doing its best to open up borders for tourist travel.


In the early weeks of the crisis, many Slovenian nationals stranded abroad needed assistance to return home. The Slovenian diplomatic service again proved its efficiency, with diplomats doing their utmost in responding to the needs and concerns of citizens, showing great professionalism, responsibility and resourcefulness.