Veleposlaništvo RS Rim /Novice /
21.04.2010  

Javni razpis za sofinanciranje izvajanja dejavnosti slovenskih poslovnih klubov v tujini v letu 2010

 Obveščamo vas, da je Ministrstvo za gospodarstvo RS objavilo Javni razpis za sofinanciranje izvajanja dejavnosti slovenskih poslovnih klubov v tujini v letu 2010. Izdajatelj razpisa je Javna agencija za podjetništvo in tuje investicije (JAPTI).

Cilj javnega razpisa je preko slovenskih poslovnih klubov v tujini omogočiti nudenje pomoči slovenskim podjetjem, predvsem malim in srednjim, pri vstopu na tuje trge, izvajanje promocije slovenskega gospodarstva v tujini, redno seznanjanje tuje poslovne javnosti z novimi aktivnostmi, zakonodajo in ostalimi značilnostmi slovenskega poslovnega okolja, redno seznanjanje slovenskih institucij in podjetij s spremembami v poslovnem okolju, v katerem delujejo slovenski poslovni klubi ter redno zagotavljanje aktualnih poslovnih informacij na portalu »Izvozno okno«, kakor tudi spodbujanje rednih formalnih in neformalnih stikov in izmenjave informacij med lokalnimi podjetji in institucijami ter slovenskimi podjetji, ki so že aktivna na določenem tujem trgu in slovenskimi podjetij, ki na omenjeni trg šele vstopajo.

Namen javnega razpisa je vzpostavitev sodelovanja z delujočimi slovenskimi poslovnimi klubi v tujini, z namenom izboljšati in pospešiti podporo pri spodbujanju internacionalizacije slovenskih malih in srednjih podjetij, kar vodi do intenzivnejšega poslovanja slovenskih podjetij v tujini in posledično do večjega izvoza.

Upravičeni prejemniki sredstev so delujoči slovenski poslovni klubi s sedežem v tujini. Okvirna višina sredstev za sofinanciranje delovanja slovenskih poslovnih klubov v tujini znaša 395.000 EUR. Rok za oddajo vlog je 3.5.2010 do 14.00 ure.

Razpisna dokumentacija, podrobnosti in dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom za sofinanciranje izvajanja dejavnosti slovenskih poslovnih klubov v tujini v letu 2010 so dosegljive na naslednjih povezavah:

http://www.mg.gov.si/si/javna_narocila_razpisi_povabila_pozivi/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=858

http://www.japti.si/index.php?t=Razpisi&id=91&l=sl .